Četvrtak, 30 Svibanj 2019 11:23

Excover

Venecija: Zajedničkim učenjem i umrežavanjem do ostvarenja ciljeva Interreg programa Italija- Hrvatska

U Veneciji održan seminar za upravljačke timove Standard projekata financiranih kroz Interreg program prekogranične suradnje Italija Hrvatska | Partneri projekta EXCOVER iskoristli priliku i sastali se kako bi usuglasili daljnje aktivnosti i otklonili eventualne poteškoće u provedbi

Predstavnici projekta EXCOVER, među kojima su bili Andrija Brkljačić, projekt manager nositelja projekta Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA i Ana Barković iz Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, sudjelovali su u Veneciji na seminaru za projektne timove projekata financiranih kroz prvi poziv za Standard projekte Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska okupili su u Veneciji predstavnike 25 projekata financiranih kroz prvi poziv za Standard projekte. Cilj je bio upoznati sudionike seminara s koracima i procedurama provedbe i izvještavanja, ponuditi im mogućnost da dobiju odgovore na konkretna pitanja, ali i da se međusobno upoznaju kako bi pokrenuli procese sinergijskog ostvarenja ciljeva, kako projetnih, tako i programskih. 

Kako riješiti nepredviđene situacije u okviru postojećih pravila  

Na seminaru su sudjelovali predstavnici projekta Excover: Ana Barković kao komunikacijski manager projekta ispred Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Andrija Brkljačić, projekt manager nositelja projekta Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA, te Gianluca Sarti iz tvrtke ASK Consulting kao financijski manager projekta i Ante Vekić iz tvrtke Symbol, kao suradnik za komunikacijske aktivnosti. 

“I provedba i izvještavanje u ovom su programu iznimno zathjevne aktivnosti, a tu činjenicu dodatno komplicira velik broj partnera uključen u samu provedbu. U praksi se stoga pojavljuju situacije na koje je teško pronaći adekvatan odgovor, pa su ovakvi seminari odlična prilika da saznamo kako riješiti konkretne situacije s kojima se u provedbi susrećemo, te kako to učiniti u skladu sa svim važećim pravilima – rekla je Ana Barković, te dodala kako je dobro susresti se s drugim organizacijama koje su u sličnoj situaciji i saznati od njih kako su riješile situacije s kojima su se one susrele. 

“U svakom slučaju, vrlo korisno događanje, a informacije dobivene ovdje osigurat će nam kvalitetniju provedbu projekta”, zaključuje. 

Detaljni pregled administrativnih procedura  

Intenzivni jednodnevni program ponudio je tako pregled financijskog dijela upravljanja projektom gdje su predstavljene smjernice za opravdanost troškova, ishođenje plaćanja predujma, korištenje SIU sustava za izvještavanje, procedure validacije troškova kroz sustav kontrole, te uloge i odgovornosti pojedinih partnera. Sudionici su detaljno upoznati i sa administracijskim procedurama, SIU sustavom (prijava i izvještavanje), a seminar je završen pregledom komunikacijskih aktivnosti.  

Excover: kasnije potpisan ugovor neće smetati u ostvarenju rezultata  

Posjet Italiji iskorišten je i kao prilika za okupljanje EXCOVER partnera te predstavljanje odrađenih aktivnosti i napretka po pojedinim radnim paketima projekta. Partneri su na sastanku obavješteni da je jedan od partnera, talijanska organizacija Terre del Piacere odlučila izaći iz projekta, te da je pokrenuta procedura za izmjenu ugovora, koja će se provesti u narednom razdoblju. Aktivnosti po svim radnim paketima su ušle u svoju početnu fazu i očekuje se njihovo intenziviranje kroz naredno razdoblje.  

“Ostalo je nešto više od mjesec dana do završetka prvog izvještajnog razdoblja. Iz informacija koje smo razmijenili na partnerskom sastanku vidljivo je da ćemo većinu aktivnosti odraditi u zacrtanim rokovima, te da kratko kašnjenje s potpisivanjem ugovora o financiranju, zbog specifične situacije u Ličko-senjskoj županiji, neće utjecati na ostvarenje zacrtanih ciljeva projekta”, komentirao je Andrija Brkljačić, voditelj projekta.

 

 

 

 

 

 

Više...
Utorak, 28 Svibanj 2019 13:57

Obavijest o natječaju za Izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

 Status:  Otvoren od 22.05.2019. do 30.06.2020. 

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) 

Područje: Zaštita okoliša 

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave 

Raspoloživost sredstava: 

Ukupna bespovratna sredstva: 350.000.000,00 kn 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn 

Vrijednost natječaja:  350.000.000,00 kn 

Program:  OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

Natječaj i dokumentacija Poziva na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-ili-opremanje-postrojenja-za-sortiranje-odvojeno-prikupljenog-otpadnog-papira-kartona-metala-plastike-i-drugih-materijala/

 

Više...

Pratite nas na Facebooku