Novosti

Dana 05. ožujka 2019.g. (utorak) u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg Sv. Jurja 6, održat će se sastanak za širu javnost u organizaciji Javne ustanove Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko -senjske županije“ sufinanciranog iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 Informativni sastanak bit će održan na temu Mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. -2020. g. s prezentacijom podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – III Natječaj za tip operacije 4.3.3. – „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“.

 Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:

Započinje  02.siječnja 2019. od 12:00 sati, a završava 01. srpnja 2019.g. do 12:00 sati.

 Tekst natječaja možete preuzeti ovdje : https://apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/

 

Pregledano 201 puta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u :

➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave

➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Rok za podnošenje zahtjeva je 11.03.2019.

Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupne su na slijedećem linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202019%20godini//SMJERNICE%20ZA%20PODNOSITELJE%20ZAHTJEVA%202019_19.02.2019.pdf

Pregledano 262 puta

U sklopu provedbe Projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“, UP.01.3.1.01.0105, ukupne vrijednosti 1.975.891,29 kn koji je u potpunosti sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Upravljačkog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA će dodijeliti 1.000.000,00 kuna nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina u Ličko-senjskoj županiji definiranim Strategijom razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Nositelj Projekta je JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije, a partneri na Projektu su Ličko-senjska županija, HZZ Područni ured Gospić te Obrtnička komora Ličko-senjske županije i HGK Županijska komora Otočac. Stoga je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Gospić održan sastanak Lokalnog partnerstva za zapošljavanje gdje je za predsjednika Lokalnog partnerstva  jednoglasno izabran  gospodin Vice Nekić, zamjenik župana Ličko-senjske županije  dok je za zamjenicu izabrana gospođa Milka Rukavina, v.d. predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Gospić.Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije osnovano je 2011. godine kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada, a čine ga predstavnici javnog i privatnog sektora te civilnog društva. Voditeljica Projekta gđa Tomislava Maras prisutnima je ukratko predstavila glavne ciljeve i aktivnosti Projekta među kojima je najvažniji poticanje zapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina s područja Ličko-senjske županije. Kroz Projekt će se dodijeliti 20 potpora čija pojedinačna vrijednost iznosi 50.000,00 kuna. Uz dodijeljene potpore nezaposlenima će se omogućiti i edukacije kako bi stekli dovoljno znanja i vještina za realizirati poslovnu ideju, ali i trajno opstati na tržištu rada Ličko-senjske županije.

Pregledano 258 puta
Stranica 8 od 46

Pratite nas na Facebooku