Novosti

Dana 05. ožujka 2019.g. (utorak) u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg Sv. Jurja 6, održat će se sastanak za širu javnost u organizaciji Javne ustanove Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko -senjske županije“ sufinanciranog iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 Informativni sastanak bit će održan na temu Mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. -2020. g. s prezentacijom podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – III Natječaj za tip operacije 4.3.3. – „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“.

 Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:

Započinje  02.siječnja 2019. od 12:00 sati, a završava 01. srpnja 2019.g. do 12:00 sati.

 Tekst natječaja možete preuzeti ovdje : https://apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/

 

Pregledano 244 puta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u :

➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave

➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Rok za podnošenje zahtjeva je 11.03.2019.

Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupne su na slijedećem linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202019%20godini//SMJERNICE%20ZA%20PODNOSITELJE%20ZAHTJEVA%202019_19.02.2019.pdf

Pregledano 318 puta
Stranica 10 od 48

Pratite nas na Facebooku