Novosti

U sklopu provedbe Projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“, UP.01.3.1.01.0105, ukupne vrijednosti 1.975.891,29 kn koji je u potpunosti sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Upravljačkog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA će dodijeliti 1.000.000,00 kuna nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina u Ličko-senjskoj županiji definiranim Strategijom razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Nositelj Projekta je JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije, a partneri na Projektu su Ličko-senjska županija, HZZ Područni ured Gospić te Obrtnička komora Ličko-senjske županije i HGK Županijska komora Otočac. Stoga je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Gospić održan sastanak Lokalnog partnerstva za zapošljavanje gdje je za predsjednika Lokalnog partnerstva  jednoglasno izabran  gospodin Vice Nekić, zamjenik župana Ličko-senjske županije  dok je za zamjenicu izabrana gospođa Milka Rukavina, v.d. predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Gospić.Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije osnovano je 2011. godine kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada, a čine ga predstavnici javnog i privatnog sektora te civilnog društva. Voditeljica Projekta gđa Tomislava Maras prisutnima je ukratko predstavila glavne ciljeve i aktivnosti Projekta među kojima je najvažniji poticanje zapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina s područja Ličko-senjske županije. Kroz Projekt će se dodijeliti 20 potpora čija pojedinačna vrijednost iznosi 50.000,00 kuna. Uz dodijeljene potpore nezaposlenima će se omogućiti i edukacije kako bi stekli dovoljno znanja i vještina za realizirati poslovnu ideju, ali i trajno opstati na tržištu rada Ličko-senjske županije.

Pregledano 153 puta

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju Master i akcijskih planova, strategija itd. 

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu. Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH. Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske

Maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci. 

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

 

Pregledano 101 puta

za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 62/16, 101/17 i 111/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr). Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet Natječaja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pregledano 109 puta
Stranica 4 od 41

Pratite nas na Facebooku