Odabrani dječji radovi u sklopu natječaja ''Hrvatska kakvu želimo''

Četvrtak, 15 Ožujak 2018 15:03

 (u daljnjem tekstu AZOO) organiziralo je Nagradni natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“.

Natječaj se provodio na školskoj, županijskoj i nacionalnoj razini u 4 kategorije:
1. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda
2. literarni radovi učenika od I. do IV. razreda
3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda
4. literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda

U natječaju su sudjelovali učenici osnovnih škola koje su iskazale interes i prijavile svoje sudjelovanje do 08. veljače putem prijavnog obrasca MRRFEU-a.

Sa područja Ličko-senjske županije prijavile su se sljedeće Osnovne škole:

  • Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Korenica
  • Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac

Sveukupno je predano 12  likovnih radova za 1. i 3. kategoriju.

Županijski ocjenjivački odbor u suradnji sa Regionalnim koordinatorom i AZOO održao je 14.03.2018. god. u Kulturno-informativnom centru Gospić , sastanak Županijskog ocjenjivačkog odbora na kojem je razmotrio i ocijenio pristigle likovne radove sukladno predloženim kriterijima , te odabrao 3 najbolja rada iz svake pojedine kategorije i rangirao ih na 1., 2. i 3. razinu.

Odabrani su sljedeći najbolji radovi:

R. BR. KATEGORIJA RANG LISTA / OSVOJENO MJESTO                       IME I PREZIME UČENIKA RAZRED TEMA LIKOVNOG RADA NAZIV ŠKOLE
1  1. 1. Lana Škorić 1. Organska hrana OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, PŠ Hrvatsko polje
2 2. Petra Malčić 4. Roboti OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, MŠ Otočac
3 3. Helena Janjatović 3. Super spremnici OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, PŠ Hrvatsko polje
4  3. 1. Helena Kostelac 7. Moja Hrvatska OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, MŠ Otočac
5 2. Julija Kostelac 6. Šarenilo, sreća i ljubav za Hrvatsku OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, MŠ Otočac
6 3. Katarina Matijević 6. Sretno selo OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica

Prilikom dostave/predaje odabranih radova sa područja LSŽ-e MRRFEU-u, isti idu u daljnju proceduru nagradnog natječaja.

Pregledano 686 puta