Poziv za iskazom interesa za financijsko razdoblje 2014.-2020. u sklopu Financijskih mehanizama Europskoga gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

Četvrtak, 02 Ožujak 2017 13:26

Više o Pozivu možete pronaći u dopisu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u privitku.

Poveznica za popunjavanje iskaza interesa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvoIjFqWDDEc2jzitHS1S126whS322sWNvt3n0ScomT3b0UQ/viewform?c=0&w=1

Dopis MRRFEU - iskaz interesa

 

Pregledano 48 puta

Pratite nas na Facebooku