Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Srijeda, 11 Listopad 2017 14:15

LIRA je 6. listopada 2017. godine potpisala Sporazum  o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

U razdoblju trajanja ovog Sporazuma LIRA se obvezuje, kroz aktivni doprinos svojih stručnih službi, sudjelovati u:

a) prikupljanju statističkih podataka s područja Ličko-senjske županije, izradi analitičkih podloga, definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS, definiranju provedbenih mehanizama i Akcijskog plana te organizaciji participativnih događanja i konferencija te osiguranju vidljivosti i dizanju svijesti o važnosti izrade NRS.

b) provedbi programa Ministarstva za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenju provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenju pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

Ovaj Sporazum u vrijednosti od 1.000.000 kn sklapa se na rok od dvije godine računajući od dana njegovog potpisivanja.

Pregledano 201 puta

Pratite nas na Facebooku