Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Četvrtak, 21 Veljača 2019 09:23
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u : ➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave ➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave. Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Rok za podnošenje zahtjeva je 11.03.2019. Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupne su na slijedećem linku: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202019%20godini//SMJERNICE%20ZA%20PODNOSITELJE%20ZAHTJEVA%202019_19.02.2019.pdf
Pregledano 242 puta

Pratite nas na Facebooku